|| श्री कृष्ण महाराज धनी अवधुत ||
 || Chaturpata Atharvan Ved ||
|| कृष्ण अवधुत देवस्थान, माणीकवाडा ||

बुकमार्क बटनं

 ☰ Menu
Translate(भाषांतर) :  English(इंग्लीश) Hindi(हिंदी) Marathi(मराठी)  
 ✕  Close    


 ✕  Close    

|| चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थान ||
माणीकवाडा

                 सत् यवगाचे आध्यात्मीक ग्यान              
|| चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थान ||
            माणीकवाडा , तालुका : नेर, जिल्हा : यवतमाळ,
            राज्य : महाराष्ट ( विदर्भ विभाग ), भारत
Manikwada Devthan Image

माणीकवाडा येथे चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथाचे १८ व्या शतकातील पुर्ण अवतार कृष्णा जी चे देवस्थान/ राउळ आहे. १९ व्या शतकापासुन हे देवस्थान चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ च्या कृष्णामुखच्या चतुर्पता अथर्वन् वेद च्या ओव्या भजन गायन ईत्यादी कार्यास स्फुर्ति व प्रेरणा देत आहे.

माणीकवाडा देवस्थान हे कृष्णाजीचे परंम् भक्त विठोबा व्दारे प्रसारीत चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे एक शाखा आहे. या शाखेला विठोबा चा माणीकवाडा दांड असे म्हणतात. माणीकवाडा हे देवस्थान चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे विठोबा माणीकवाडा शाखा चे मुख्य देवस्थान आहे. हे देवस्थान चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ च्या भजनी योगी, संत, भक्ती ईत्यादी यांना प्रेरणा, स्फुर्ति व सत् शक्ती देणारे माणीकवाडा शाखा चे मुख्यस्थल आहे.

ईथे पुर्ण अवतार श्री कृष्णाजीची मुख्य बाहोली असुन या बाहुलीवर तो कृष्ण गुप्तरूपाने येणा-या सत् यवगाची स्थापना अगोदरचे प्रपंच..ईत्यादी कार्य सांभाळ करण्यासाठी, चतुर्पती कृष्ण अवधुत भक्तांना स्फुर्ति, प्रेरणा व शक्ती देत, विठोबा च्या कार्यास साहयं करत उभा आहे. तो चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे योगी, संत, सत् भक्त व भजनी यांना निरंतर प्रेरणा, स्फुर्ति शक्ती देत येथे गुप्तरूपाने विठोबा सह उभा आहे. नित साहयं होत आहे. अशी या माणीकवाडा शाखा ची धारणा आहे.

१८ व्या शतका पासुन हे देवस्थान/राउळ पुर्ण अवतार कृष्ण मुखातुन निघालेल्या पौरणिक चतुर्पती अथर्वन् वेद चे चतुर्पती आध्यात्मिक ग्यान चे ओवी व भजन गायन, हे १८ व्या शतकातील गादीपती पुनाजीव्दारे मिर्तलोकी स्थापीत चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ व्दारे महाराष्टतिल विदर्भ विभागाच्या खेडयापाडयासह शहरात १८ व्या शतकापासुन प्रेरीत करत आहे. आणी या पंथाच्या कार्याला प्रेरणा, स्फुर्ति व शक्ती ईत्यादी पुर्ण अवतार श्री कृष्णाजी सत् भक्तांच्या घरी जावुन देत आहे. आपल्या सत् भक्तांच्या घरी जावुन, त्या त्या सत् भक्तांकडुन सत् कार्य करवुन घेत आहेत. नित साहयं होत आहे. अशी धारणा आहे.

 || व्हीडीओ : कृष्ण अवधुती ओवी व भजने आणी राउळांचे व्हिडीयो ||

कृष्ण अवधुती ओवी व भजने
कृष्ण अवधुती भजन मंडळे व राउळे यांचे व्हिडीयो

 || आम्हा शोधा ! ||

आम्हा शोधा !
दिशानिर्देश : इथुन.. इथपर्यत..

advertise 

have a nice time !
Current page is % completed.
..