|| श्री कृष्ण महाराज धनी अवधुत ||
 || Chaturpata Atharvan Ved ||
|| कृष्ण अवधुत देवस्थान, मालखेड ||

बुकमार्क बटनं

 ☰ Menu
Translate(भाषांतर) :  English(इंग्लीश) Hindi(हिंदी) Marathi(मराठी)  
 ✕  Close    


 ✕  Close    

|| चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थान ||
मालखेड

                 सत् यवगाचे आध्यात्मीक ग्यान              
|| चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थान ||
            मालखेड, तालुका : चांदुररेल्वे , जिल्हा : अमरावती,
            राज्य : महाराष्ट ( विदर्भ विभाग ), भारत
Malkhed Devthan Image

मालखेड येथे चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथाचे १७ व्या शतकातील पुर्ण अवतार कृष्णा जी चे देवस्थान/ राउळ आहे. मालखेड देवस्थान हे पुनाजीचे परंम् मित्र व कृष्णाजीचे परंम् भक्त इसना/ईश्वर व्दारे प्रसारीत चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे एक शाखा आहे. या शाखेला इसना/ईश्वर चा मालखेड दांड असे म्हणतात.
मालखेड हे चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे इसना/ईश्वर मालखेड शाखा चे मुख्य देवस्थान आहे. हे चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ च्या भजनी योगी, संत, भक्ती ईत्यादी यांना प्रेरणा, स्फुर्ति व सत् शक्ती देणारे मालखेड शाखा चे मुख्यस्थल आहे.

मालखेड देवस्थान हे चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ च्या भजनी योगी, संत, भक्ती ईत्यादी यांना प्रेरणा, स्फुर्ति व सत् शक्ती देणारे शक्तीस्थल आहे. मालखेड ईथे पुर्ण अवतार श्री कृष्णाजीची मुख्य बाहोली असुन या बाहुलीवर तो कृष्ण गुप्तरूपाने येणा-या सत्य यवगाचे कार्य प्रंपंच सांभाळण्यासाठी उभा आहे. तो चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे योगी, संत, सत् भक्त व भजनी यांना निरंतर प्रेरणा, स्फुर्ति शक्ती देत, इसना/ईश्वर च्या कार्यास साहयं करत येथे गुप्तरूपाने उभा आहे. तो चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे योगी, संत, सत् भक्त व भजनी यांना निरंतर प्रेरणा, स्फुर्ति शक्ती देत येथे गुप्तरूपाने इसना/ईश्वर सह उभा आहे.आपल्या सत् भक्तांच्या घरी जावुन, त्या त्या सत् भक्तांकडुन सत् कार्य करवुन घेत आहेत. नित साहयं होत आहे. अशी या मालखेड शाखा ची धारणा आहे.

१७ व्या शतका पासुन हे देवस्थान/राउळ पुर्ण अवतार कृष्ण मुखातुन निघालेल्या पौरणिक चतुर्पती अथर्वन् वेद चे चतुर्पती आध्यात्मिक ग्यान चे ओवी व भजन गायन, हे १७ व्या शतकातील गादीपती पुनाजीव्दारे मिर्तलोकी स्थापीत चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ व्दारे महाराष्टतिल विदर्भ विभागाच्या खेडयापाडयासह शहरात १७ व्या शतकापासुन प्रेरीत करत आहे. आणी या पंथाच्या कार्याला प्रेरणा, स्फुर्ति व शक्ती ईत्यादी पुर्ण अवतार श्री कृष्णाजी सत् भक्तांच्या घरी जावुन देत आहे. आपल्या सत् भक्तांच्या घरी जावुन, त्या त्या सत् भक्तांकडुन सत् कार्य करवुन घेत आहेत. नित साहयं होत आहे.अशी धारणा आहे.

 || व्हीडीओ : कृष्ण अवधुती ओवी व भजने आणी राउळांचे व्हिडीयो ||

कृष्ण अवधुती ओवी व भजने
कृष्ण अवधुती भजन मंडळे व राउळे यांचे व्हिडीयो

 || आम्हा शोधा ! ||

आम्हा शोधा !
दिशानिर्देश : इथुन.. इथपर्यत..

advertise 

have a nice time !
Current page is % completed.
..