|| श्री कृष्ण महाराज धनी अवधुत ||
 || Chaturpata Atharvan Ved ||
|| चतुर्पता अथर्वन् वेद ||

बुकमार्क बटनं

 ☰ Menu 
Translate(भाषांतर) : English(इंग्लीश) Hindi(हिंदी) Marathi(मराठी)
  ✕       Close       
  ✕       Close       

|| चतुर्पता अथर्वन् वेद ||
     सत् यवगाचे आध्यात्मीक ग्यान  

                  सावंगा-विठोबा, तालुका : चांदुररेल्वे,
          जिल्हा : अमरावती, राज्य : महाराष्ट् ( विदर्भ विभाग), भारत

|| आमच्या विषयी ||

"ही चतुर्पता कृष्ण अवधुत पंथ ची चतुर्पता अथर्वन् वेद वेबसाईट आहे. जी तिच्या देणगी दात्यां तर्फे चालविली जाते. ही वेबसाईट चतुर्पता अथर्वन् वेद च्या निरसनकार ने तयार केलेली आहे. या वेब साईट चे विकास कार्य , व्यवस्थापन कार्य, खालील जन द्वारे संभाळल्या जात आहे."

कृष्ण अवधुत देवस्थाने व भजनी मंडळे,
विदर्भ विभाग, महाराष्ट्, भारत

चतुर्पता अथर्वन् वेद चे निरसनकार

वेबसाईट प्रचारक :
अयुरेश गाडगे व रामदासजी गाडगे, भजनी मंडळ, कारंजा-लाड, जि. वाशिम
कृष्ण अवधुत देवस्थाने व भजनी मंडळ, सावंगा-विठोबा
कृष्ण अवधुत देवस्थाने व भजनी मंडळ, विदर्भ विभाग, महाराष्ट्, भारत
कृष्ण अवधुत देवस्थाने व भजनी मंडळ, यवतमाळ
व विविध विभागातील आमचे सन्माननीय समर्थक आणि देणगी दाते .

advertise 

तुमचा वेळ चांगला जावो !
Current page is % completed.
..