|| श्री कृष्ण महाराज धनी अवधुत ||
 || Chaturpata Atharvan Ved ||
|| चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थाने, विदर्भ विभाग ||

बुकमार्क बटनं

 ☰ Menu
Translate(भाषांतर) : English(इंग्लीश) Hindi(हिंदी) Marathi(मराठी)
 ✕  Close    


 ✕  Close    

|| चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थान विभाग ||

                 सत् यवगाचे आध्यात्मीक ग्यान              
|| चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थाने ||
        विदर्भ विभाग
        राज्य : महाराष्ट ( विदर्भ ), भारत


पुर्ण अवतार श्री कृष्णाजी चे ‘चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ‘चे प्राचीन असे ‘चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थाने‘ हे १७ व्या शतक ते २१ व्या शतक दरम्यान बांधलेले विदर्भ विभागातील चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थाने राउळ आहेत.

हे देवस्थाने विदर्भ विभागातील खेडेपाडे व शहरे मधील चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे प्रमुख देवस्थाने असुन, हे चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ च्या भजनी योगी, संत, भक्ती ईत्यादी यांना प्रेरणा, स्फुर्ति व सत् शक्ती देणारे त्या त्या खेडे-पाडे व शहरे मधील प्रमुख शक्तीस्थल आहे. या सर्व ठायी पुर्ण अवतार श्री कृष्णाजीची मुख्य बाहोली असुन, या बाहुलीवर तो कृष्ण गुप्तरूपाने येणा-या सत्य यवगाचे कार्य प्रंपंच सांभाळण्यासाठी उभा आहे. तो चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे योगी, संत, सत् भक्त व भजनी यांना निरंतर प्रेरणा, स्फुर्ति शक्ती देत येथे गुप्तरूपाने सर्व ठायी उभा आहे. अशी धारणा आहे.

१७ व्या शतक पुर्वि पासुन ते आजपर्यत व पुढे हे देवस्थान/राउळ पुर्ण अवतार कृष्ण मुखातुन निघालेल्या पौरणिक चतुर्पती अथर्वन् वेद चे चतुर्पती आध्यात्मिक ग्यान चे ओवी व भजन गायन, हे १८ व्या शतकातील गादीपती पुनाजीव्दारे मिर्तलोकी स्थापीत चतर्पती कृष्ण अवधुत पंथ व्दारे महाराष्टतिल विदर्भ विभागाच्या खेडयापाडयासह शहरात १७ व्या शतकापासुन प्रेरीत करत आहे. आणी या पंथाच्या कार्याला प्रेरणा, स्फुर्ति व शक्ती ईत्यादी पुर्ण अवतार श्री कृष्णाजी सत् भक्तांच्या घरी जावुन देत आहे. अशी धारणा आहे.

 || चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थाने, विदर्भ विभाग ||

 || व्हीडीओ : कृष्ण अवधुती ओवी व भजने आणी राउळांचे व्हिडीयो ||

कृष्ण अवधुती ओवी व भजने
कृष्ण अवधुती भजन मंडळे व राउळे यांचे व्हिडीयो

 || आम्हा शोधा ! ||

आम्हा शोधा !
दिशानिर्देश : इथुन.. इथपर्यत..

advertise 

have a nice time !
Current page is % completed.
..