|| श्री कृष्ण महाराज धनी अवधुत ||
 || Chaturpata Atharvan Ved ||
|| कृष्ण अवधुत देवस्थान, चिरोडी ||

बुकमार्क बटनं

 ☰ Menu
Translate(भाषांतर) :  English(इंग्लीश) Hindi(हिंदी) Marathi(मराठी)  
 ✕  Close    


 ✕  Close    

|| चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थान ||
चिरोडी

                 सत् यवगाचे आध्यात्मीक ग्यान              
|| चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थान ||
            चिरोडी , तालुका : चांदुररेल्वे , जिल्हा : अमरावती
            राज्य : महाराष्ट ( विदर्भ विभाग ), भारत
Chirodi Devthan Image

पुर्ण अवतार श्री कृष्णाजी चे ‘चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ‘ चे प्राचीन असे ‘चतुर्पती कृष्ण अवधुत देवस्थान‘ १७ व्या शतक चे बाल कृष्णाचे घर आहे.

चिरोडी हे चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे मुळ देवस्थान असुन, हे चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ च्या भजनी योगी, संत, भक्ती ईत्यादी यांना प्रेरणा, स्फुर्ति व सत् शक्ती देणारे मुळस्थल आहे. ईथे पुर्ण अवतार श्री कृष्णाजीची मुख्य बाहोली असुन या बाहुलीवर तो कृष्ण गुप्तरूपाने येणा-या सत्य यवगाचे कार्य प्रंपंच सांभाळण्यासाठी उभा आहे. तो चतुर्पती कृष्ण अवधुत पंथ चे योगी, संत, सत् भक्त व भजनी यांना निरंतर प्रेरणा, स्फुर्ति शक्ती देत येथे गुप्तरूपाने उभा आहे. अशी धारणा आहे.

चिरोडीच्या घनदाट जंगलातील को-या भुम्मेवर श्री कृष्णा हा माघ शुध्द पंचमीला ३ वर्षाचे बालक रूप घेवुन प्रकटला. कोण्या एका दिवशी आपल्या संग प्रकटलेल्या सवंगडयांची वाट पाहत उभा असलेला बाल कृष्णा, हा गायकी उकंडा आंधव याला दिसला. उकंडा आंधव यांचा प्रेमभाव व वात्सल्य वर भाळुन कृष्णा त्यांच्या संग त्यांच्या चिरोडी या घरी गेला. बाल कृष्ण बालपणी येथे खेळला. व तिथे बालपण घालवले. आणी पुनः चिरोडीच्या घनदाट जंगलातील आपल्या प्रकट स्थळी च्या को-या भुम्मेवर म्हणजेच सध्याचे सावंगा-विठोबा येथे जावुन, पुर्ण अवतार रूप घेवुन, चतुर्पती कृष्ण अवधुत रूपात सत् यवग स्थापणेचा कार्यारंभाला लागला. अधिक ग्यानाकरीता कृष्णांमृत वाचा.

१७ व्या शतका पासुन हे देवस्थान/राउळ पुर्ण अवतार कृष्ण मुखातुन निघालेल्या पौरणिक चतुर्पती अथर्वन् वेद चे चतुर्पती आध्यात्मिक ग्यान चे ओवी व भजन गायन, हे १८ व्या शतकातील गादीपती पुनाजीव्दारे मिर्तलोकी स्थापीत चतर्पती कृष्ण अवधुत पंथ व्दारे महाराष्टतिल विदर्भ विभागाच्या खेडयापाडयासह शहरात १७ व्या शतकापासुन प्रेरीत करत आहे. आणी या पंथाच्या कार्याला प्रेरणा, स्फुर्ति व शक्ती ईत्यादी पुर्ण अवतार श्री कृष्णाजी सत् भक्तांच्या घरी जावुन देत आहे. अशी धारणा आहे.चिरोडी चे गादिपती
अ.क्रं. गादिपती चे नाव गादिपती चा कार्यकाळ
00 अनामिक १७ व्या शतकापुर्वि पासुन
01 श्री पुना जी 1825 - 1850
02 श्री राव जी 1850 - 1885
03 श्री परशराम जी 1885 - 1920
04 श्री राम जी 1920 - 1930
05 श्री आनंदराव जी 1930 - 1935
06 श्री नामदेवराव जी 1935 - 1961
07 श्री यशवंतराव जी 1961 - 1995
08 श्री भैसराज बुवा जी from 1995
09 श्री अहीन बुवा जी Current

 || व्हीडीओ : कृष्ण अवधुती ओवी व भजने आणी राउळांचे व्हिडीयो ||

कृष्ण अवधुती ओवी व भजने
कृष्ण अवधुती भजन मंडळे व राउळे यांचे व्हिडीयो

 || आम्हा शोधा ! ||

आम्हा शोधा !
दिशानिर्देश : इथुन.. इथपर्यत..

advertise 

have a nice time !
Current page is % completed.
..