< style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;- ms-animation:none;animation:none}
|| श्री कृष्ण महाराज धनी अवधुत ||
 ॥ चतुर्पता अथर्वन् वेद ॥
॥ चतुर्पता अथर्वन् वेद ॥ खंड ०४ च्या ओव्या व भजने
 ☰ Menu
Translate(भाषांतर) : English(इंग्लीश) Hindi(हिंदी) Marathi(मराठी)
 ✕  Close    
 ✕  Close    
Krishan 's Bahuli Savanga

|| चतुर्पता अथर्वन् वेद ||

सावंगा-विठोबा, तालुका : चांदुररेल्वे,
जिल्हा : अमरावती, राज्य : महाराष्ट् ( विदर्भ विभाग), भारत

Chaturpata Atharvan Ved
|| खंड ०४ ||

॥ भविष्यग्यान भाकल्या शकुन ग्यान च्या ओवीयाँ ॥

घ्या अथवा वाचा || भविष्यग्यान भाकल्या शकुन ग्यान च्या ओवीयाँ व भजने  ||
॥ अनुक्रमणिका ॥

खंड: 01 | 02.1 | 02.2 | 03 | 04 | 05.1 | 05.2 | 05.3 | 06 | 07 | 08.1 | 08.2 | 09 | 10.1 | 10.2 | 11
खंड ०४ : ॥ भविष्यग्यान भाकल्या शकुन ग्यान च्या ओव्या ॥
ओवी नं.
खंड/भाग
ओवी नं.
खंड ओवीचे नाव
 ओवी Pdf घ्या   वाचा   व्हिडियो  ऑडियो 
  ॥ खंड ०४ ॥ 
096
04
01
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  097
  04
  02
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  098
  04
  03
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  099
  04
  04
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  100
  101
  04
  05
  06
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  102
  103
  04
  07
  08
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  104
  04
  09
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  105
  04
  10
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  106
  107
  04
  11
  12
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  108
  109
  04
  13.1
  13.2
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  110
  111
  04
  14
  15
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  112
  113
  04
  16
  17
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  114
  04
  18
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  115
  116
  04
  19
  20
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  117
  118
  119
  04
  21
  22
  23
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  120
  121
  122
  123
  04
  24
  25
  26
  27
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो


  व्हीडीओ : कृष्ण अवधुती ओवी व भजने आणी राउळांचे व्हिडीयो
  कृष्ण अवधुती ओवी व भजने
  कृष्ण अवधुती भजन मंडळे व राउळे यांचे व्हिडीयो

  advertise 

  have a nice time !
  Current page is % completed.
  ..