< style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;- ms-animation:none;animation:none}
|| श्री कृष्ण महाराज धनी अवधुत ||
 ॥ चतुर्पता अथर्वन् वेद ॥
॥ चतुर्पता अथर्वन् वेद ॥ NO : अक्षर न, ओ अनुसार ओवीयाँ व भजने
 ☰ Menu
Translate(भाषांतर) : English(इंग्लीश) Hindi(हिंदी) Marathi(मराठी)  
 ✕  Close    
 ✕  Close    
Krishan 's Bahuli Savanga

|| चतुर्पता अथर्वन् वेद ||

सावंगा-विठोबा, तालुका : चांदुररेल्वे,
जिल्हा : अमरावती, राज्य : महाराष्ट् ( विदर्भ विभाग), भारत
Chaturpata Atharvan Ved
|| NO : अक्षर न, ओ ||

॥ अक्षर न, ओ अनुसार संपुर्ण खंड च्या ओवीयाँ ॥

घ्या अथवा वाचा ||  NO : अक्षर न, ओ अनुसार संपुर्ण खंड च्या ओवीयाँ व भजने ||
॥ अनुक्रमणिका ॥

॥ अक्षर ॥ A: अ, आ |  B: ब, भ | CD:च,छ ड,द,ध, ढ,द्य | EFG:इ, ए, फ, ग | HIJ:ह, ई, ज | KL:क, ख, ल |
M:म | NO:न, ओ | PQR:प, क्यु, र, ऋ | S:स, श, ष, श्र | TU:त, ट, उ | VW:व, व्ह | XYZ:य, झ
NO: ॥ अक्षर न, ओ अनुसार संपुर्ण खंड च्या ओवीयाँ व भजने ॥
ओवी नं.
खंड/भाग
ओवी नं.
खंड ओवीचे नाव
 ओवी Pdf घ्या   वाचा   व्हिडियो  ऑडियो 
  ॥ NO : अक्षर न, ओ अनुसार संपुर्ण खंड च्या ओवीयाँ व भजने ॥ 
010
01/02
02
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  015
  01/02
  07
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  019
  02
  03
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  117
  118
  119
  04
  21
  22
  23
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  126
  127
  05
  03
  03.1
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  131
  132
  05
  07
  08
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  134
  135
  05
  10
  11
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  147
  148
  05
  23
  24
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  183
  184
  185
  186
  187
  05
  58
  59
  60
  61
  62
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  191
  192
  05
  66
  67
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  193
  05
  68
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  236
  06
  16
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  250
  251
  07
  05
  06
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  274
  275
  07
  29
  30
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  329
  08/01
  31
 • ओवी Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  436
  437
  10/01
  17
  18
 • अर्ज चे Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  477
  478
  10/02
  39
  40
 • आरती चे Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो
  479
  480
  10/02
  41
  42
 • आरती चे Pdf घ्या
 •  
 • वाचा
 •   व्हिडियो   ऑडियो


  व्हीडीओ : कृष्ण अवधुती ओवी व भजने आणी राउळांचे व्हिडीयो
  कृष्ण अवधुती ओवी व भजने
  कृष्ण अवधुती भजन मंडळे व राउळे यांचे व्हिडीयो

  advertise 

  have a nice time !
  Current page is % completed.
  ..